JA! therapie & coaching

Jezelf voorbij lopen heeft als voordeel dat je jezelf in ieder geval tegenkomt.Regressietherapie bij kinderen? Ja!

Wanneer kinderen problemen ervaren zoals angsten, fobieën of gedragsproblemen, is het mogelijk om voor regressietherapie te kiezen. Net als volwassenen kunnen ook kinderen heel goed behandeld worden. Bij de behandeling van kinderen houd ik rekening met de leeftijd en het concentratievermogen. De sessies zijn heel creatief en bevatten veel spelelementen. Ik werk bijvoorbeeld veel met poppen, knuffels en tekentherapie. Spelenderwijs komen zo veel patronen, gewoontes en/of blokkades aan het licht. Subtiel maak ik het kind bewust van zijn of haar gedrag in bepaalde situaties.

Regelmatig vindt er een terugkoppeling plaats van de bevindingen tijdens het therapieproces, waarbij het van groot belang is dat het kind hierin voorop staat. Hij/zij beslist voor zover mogelijk (rekening houdend met de leeftijd en het draagvlak) wat er gecommuniceerd wordt naar de ouders/verzorgers. Voor de voortgang van het proces is het van groot belang voor het wederzijds vertrouwen dat dit gerespecteerd wordt. Ook input van de ouders/verzorgers over de voortgang tijdens het therapieproces is van wezenlijk belang om het proces van het kind goed te kunnen volgen. Een evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers na een aantal sessies maakt dan ook onderdeel uit van het therapeutisch proces.

De sessieduur bij kinderen is normaal gesproken een uur.