JA! therapie & coaching

Geluk is niet de afwezigheid van problemen maar het vermogen er mee om te gaan.Waarom therapie?

Door oorzaken van je huidige problemen, klachten, beperkingen of blokkades te verwerken én te begrijpen hoe ze zijn ontstaan, kom je weer in contact met wie je in essentie bent. Hierdoor ervaar je meer levenskracht en creativiteit. Ook ben je beter in staat om eigen keuzes te maken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.

De therapieën laten uitstekende resultaten zien bij problemen en klachten op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie hiervan of problemen op het gebied van zingeving. Denk bijvoorbeeld aan:

Klachten op het gebied van zingeving en energieniveau: hevige vermoeidheid, depressies, gespannenheid, stress, slapeloosheid, concentratieproblemen, langdurige of gevoelsmatig uitzichtloze situaties, negatieve gedachten, gebrek aan zingeving, levenslust of creativiteit ervaren.
Lichamelijke klachten: spijsverterings- en stofwisselingsproblemen, allergieën, astma, hoofdpijn, migraine, eetstoornissen, verslavingsgevoeligheid, pijnklachten, jeuk.
Angsten en conflicten: paniekaanvallen, angsten en fobieën, schuldgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, machts- en autoriteitsconflicten, moeilijk grenzen kunnen stellen (geen nee kunnen zeggen), angst om je in groepen te laten zien of in het openbaar te spreken.
Verdriet, boosheid en rouw: moeite om verdriet, boosheid of emoties in het algemeen te uiten, snel geïrriteerd zijn, momenten van hevige woede ervaren, je niet aan anderen kunnen of durven verbinden, of iemand juist niet los kunnen laten, niet weten hoe om te gaan met verdriet en rouwverwerking.
Overige klachten: relationele problemen met je partner, kinderen, vrienden, op je werk of in het algemeen, psychische klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, niet in je kracht (durven) staan, je gave of talent wil maar niet uit de verf komen.